Rantatontti 23.500 €

Putikontie 731, 59410 Kirjavala
Hp 23.500 €

Viesti välittäjälle

Parikkalassa Suuri-Matkolammen rannalla luoteeseen avautuva metsäinen 4500 m2:n rantatontti. Hyvä puusto, pääosin mäntyä. Kokonaisrakennusoikeus 150 kerrosneliömetriä. Yleisen tien varrella. Parikkalan keskustaan 25 km.