Rantatontteja Juvalla Särkijärven rannalla

Hp 35.000 €/kpl
Maanmittauslaitos, karttojen julkaisulupa nro 881/KTJ/10

Viesti välittäjälle

Myydään Etelä-Savossa Juvan kunnan Kaskiin kylässä kolme vierekkäistä yleiskaavan mukaista lounaaseen (ilta-aurinkoon) avautuvaa vapaa-ajan rakennuksille tarkoitettuja rantatonttia, jotka on merkitty oheisiin karttoihin numeroilla 5, 6 ja 7. Rantaan loivasti laskeutuva metsäinen rinne, vesirajaan asti puustoa, hyvä ranta. Tieyhteys valmiina lähelle tonttien takarajaa, josta on helppo rakentaa lyhyt liittymä tonteille. Myydään 6000 m2:n määräaloina tonteittain 35.000 €/kpl. Voit myös tehdä tarjouksen.

Sähköliittymä 3x25A maksaa myytäville tonteille 5.120 €/liittymä (hintatieto on muutaman vuoden vanha).

Kaavakartassa numeroilla 1, 2, 3 ja 4 olevat tontit on jo myyty.