Osakehuoneistot on järjestelty pinta-alan perusteella pienimmästä suurimpaan.

Viesti välittäjälle

Ilmakuva Parikkalan keskustasta.